Статично електричество (Статичен означава, че не се движи) се нарича натрупването на електрически заряди по повърхността на предметите. 

Атомът  е основната градивна частица на веществото и се състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от облак отрицателно заредени електрони.

Атомите могат да съществуват в свободно състояние или да се свързват помежду си в молекули чрез химични връзки, също основаващи се на електромагнитните сили. Атом с равен брой протони и електрони е електрически неутрален, в противен случай той има положителен или отрицателен електрически заряд и се нарича йон.

Как се генерира статично електричество и какви проблеми създава в индустрията

Този невидим феномен се генерира, когато две или повече повърхнини се допрат една с друга и след това се отделят. Отделят се електрони от едната повърхонст върху другата в зависимост от големината на статичният заряд. Всеки един материал има способността да генерира статичен заряд с определен поляритетр като стойностите на статичен заряд варират в зависимост от това какви са физичните и елекромеханични свойства на материала, околната температура, влажност, налягане приложено и скорост на отделяне. Колкото е по-голямо приложеното налягането или скоростта на отделяне толкова по-голям статичен заряд ще се генерира.

Статичният заряд повишава своите стойности през зимните месеци, когато влажността е ниска. Когато околната влажност се повиши, някои материали имат способността да акумулират влажност и да станат полупроводими. При тях статичният заряд ще намалее до незначителни стойности или дори ще изчезне, но при останалите ще е необходима йонизация - най-ефективният метод за справяне с досадния проблем статично електричество.

За да определите дали Вашият проблем е създаден поради натрупан статичен заряд е необходимо да се направи замерване с нашият уред FMX-004

Продуктовата гама на SIMCO - ION предлага решения във всяка индустрия, където статичният заряд е основна причина за:

забавяне на производствения процес,

голям брак на нереалицирана продукция,

неприятен шок при допир на оператора на машината с нейният корпус, 

полепване на прах и макулатури по материалите,

блокиране на машината и други

За повече информация може да посетите следният адрес http://vmcommercebg.com/ofset-pechat/

Фигурата по-долу илюстрира къде може да очакваме по-големи стойностти на статичният заряд и къде ще са необходими по-високо обхватни и късо обхватни неутрализатори (шини за отнемане на статичен заряд)

Информация за предлаганите късобохватни модели тук MEB

Информация за среднообхватни модели тук EP-Sh-N, P-Sh-N

Проводими и непроводими материали (изолатори)

 

 

Измерване на статичното електричество

Измерване на статичното електричество

Виж още

Неутрализатор тип МЕВ

Неутрализатор тип МЕВ

Виж още

Йонизиращи дюзи тип НЕ

Йонизиращи дюзи тип НЕ

Виж още

Трансформатор тип А - Захранване A2A7S

Трансформатор тип А - Захранване A2A7S

Виж още

CM5 Генератор на Високо Напрежение

CM5 Генератор на Високо Напрежение

Виж още

HDC шина за наелектризиране

HDC шина за наелектризиране

Виж още

2.11 / 9

ВМ КОМЕРС ООД е представител за България на Simco-Ion. Световни лидери в контрола на статичното електричество.

Последвай SIMCO-ION

За контакти


Пловдив, ул. Кукленско Шосе № 12

info(at)vmcommercebg.com

032/68 68 10

032/39 87 18

0888/86 37 86