Силиконова грес

 

 

 

 

Описание

 

Полупрозрачна паста безароматна

Състав

Полидиметилсилоксаново масло и финнодисперсен силициев двуокис

 

Плътност при 20°С, гр/см³

 

1,10±0,05

 

Степен на проникване, условни единици

 

250-350

 

Точка на прокапване, °С

                    

                   няма

 

Температурни граници на използване, °С

 

 

От - 50° до + 200 °

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готов за употреба продукт. Нанася се с шпатула върху детайлите или с тампон върху матрицата.

Средният разход на силиконова смазка е 2-3 гр/см²  като защитно средство и  20-30 гр/м²  

като антиадхезив.

 

Когато се използва като антиадхезив се нанася върху повърхността в тънък слой, посредством мека, непускаща влакна кърпа, а за смазване при херметизиране - посредством шпакла или шпатула.

 

Притежава висока термична, окислителна и химическа устойчивост в широк температурен обхват, слабо изменя реологичните си, химически и електрически свойства при различни температури и честоти, притежават хидрофобност, антиадхезивност, добра огнеустойчивост и физиологична инертност.

 
Приложение:

-      Антиадхезивно средство в пластмасопреработващата промишленост
-      Смазочно средство при прокарване на електрически кабели през тръби и маркучи, смазване на

винтови нарези, смазване и уплътняване на кранове и клапи върху промишлени тръбопроводи за транспортиране на агресивни флуиди, на стъклени лабораторни апаратури, вакуум смазки
-      Предпазване от възникване на повърхностни токове при електроизолатори
-      Защита на високоволтови електрически линии от „коронен“ разряд
-      Защита на електрически схеми от влага, прах, газове
-      Защита на запалителни системи и акумулаторни клеми от искрене, корозия, прах
-      Импрегниране на азбестови уплътнители за избягване на залепването им върху връзките.
-      Силиконовият вазелин може да се използва и за смазочно средство на гумените часи на вашата кола, включително и за смазване на вратата в студени условия, както и за предпазване на вратата от

замръзване 
 

 

Качествени показатели

 

1.Пенетрация без обработване при 20°С, със стандартен конус 0,1 mm                     - 150 – 250

2.Колоидна стабилност(отделено масло), %, не повече от                                            - 10

3.Температура на прокапване,°С,не по-малко от                                                             - 200

4.Корозионна агресивност спрямо мед   при 100°С и време 3 h, класификация,

   не повече от                                                                                                                       - 1

 

Опаковка:

 

Силиконовата смазка  e в опаковка пластмасови банки по 0,5 и 1 л  с маса-нето до 0,5 и 1 кг.

Силиконовата смазка може да се опакова и в други подходящи опаковки по споразумение с потребителя.

 

Защитни мерки:

 

Вентилация: Не са известни
Защита на дихателните пътища: Не са известни
Защита на очите и лицето: защитни очила
Защитни ръкавици: Няма известни
Друго предпазно оборудване: Не са известни
Предпазни мерки при работа и съхранение: Не са известни

Опасност за здравето:

 

Остри Признаци / Ефекти на преекспониране:
Контакт с очите: Може да предизвика дразнене на очите
Контакт с кожата: Не са известни.
Вдишване: Не са известни.
Поглъщане: Не са известни.
Влошаване на здравословното състояние: Неизвестни
Други: Неизвестни
Хронични ефекти на преекспониране: Неизвестни
Аварийни и Първа помощ Процедури:
При поглъщане - Не са известни
Кожата да се измие с вода и сапун
При вдишване Не са известни


Очи- В случай на контакт, веднага изплакнете очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути и потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължи.

Предпазни мерки за безопасна работа и използване:


В случай на разливане: Избършете или изгребе с инертен материал и поставете в контейнер за изхвърляне. Измийте повърхността с почистващ препарат и вода, за да се намали опасността от подхлъзване.


Изхвърляне
Придържайте се към приложимите местни екологични и други правила, когато изхвърляте  продукта.

 

2.69 / 32
ВМ КОМЕРС ООД е представител за България на Simco-Ion. Световни лидери в контрола на статичното електричество.

Последвай SIMCO-ION

За контакти


Пловдив, ул. Кукленско Шосе № 12

info(at)vmcommercebg.com

032/68 68 10

032/39 87 18

0888/86 37 86